Object GLD-0303 Zevenaar
Oud Zevenaarsedijk, Aerdt, Nederland
gesloten

Start inschrijving

01-02-2018

Sluiting inschrijving

15-02-2018 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

4,9630 ha

Grondsoort

Klei,Zavel

Voormalig gebruik

Maïs

Gebruiksbeperkingen

Nieuwe Natuur
Uiterwaardgronden

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende bouwland, totaal groot 4,9630 ha. Het perceel is gelegen nabij de Oud Zevenaarsedijk te Aerdt.

Grondsoort:

Het betreft zavel, klei. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Bouwland

Gebruik 2017:  teelt van mais (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2018 en eindigende 31 december 2018. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn aan de brochure toegevoegd.

Bijzonderheden:

Nadere voorwaarden van toepassing i.v.m. Gelders natuurnetwerk en hiermee samenhangende realisatie van Nieuwe natuur.

Bijzondere bepalingen van toepassing i.v.m. de ligging in een uiterwaarde.

Nadere informatie over de voorwaarden kunt u lezen in de pachtovereenkomst welke u vindt in hoofdstuk 5 van deze brochure.

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 10 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
  5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  7. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?

Vragen over dit object?

Neem contact op met het Provincieloket van provincie Gelderland via tel.nr.: 026 - 359 9999

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Rijnwaarden

AER00D 00083G0000

4,9630

OUD ZEVENAARSEDK

AERDT

 

Totaal groot:

4,9630

hectare

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “gebruik 2017” aan- of uitvinken. De gegevens van de “gebruik 2017” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2017.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een bod uitbrengen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven