Object GLD-0200 Berg en dal
Rijndijk, Millingen aan de Rijn, Nederland
gesloten

Start inschrijving

01-02-2018

Sluiting inschrijving

15-02-2018 - 14.00 uur

Voorwaarden Inschrijven

Oppervlakte

2,0768 ha

Grondsoort

Zavel

Voormalig gebruik

Gras

Gebruiksbeperkingen

Nieuwe Natuur 2018
Uiterwaardgronden

Informatie

Algemeen:

In pacht aangeboden landbouwgrond betreffende grasland, totaal groot 2,0768 ha. Het perceel is gelegen nabij de Rijndijk te Millingen a/d Rijn

Grondsoort:

Het betreft zavel. (bron: Alterra)

Type gebruik:

Grasland

Gebruik 2017:  teelt van gras (bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).   

Pachtperiode:

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2018 en eindigende 31 december 2018. De inschrijfvoorwaarden en geliberaliseerde pachtovereenkomst zijn aan de brochure toegevoegd.

Bijzonderheden:

Nadere voorwaarden van toepassing i.v.m. Gelders natuurnetwerk en hiermee samenhangende realisatie van Nieuwe natuur.

Bijzondere bepalingen van toepassing i.v.m. de ligging in een uiterwaarde.

Afrastering is verwaarloosd. Aan zuidzijde betonpad is nieuwe afrastering geplaatst. Van dit object is ca 01.79.00 ha bruikbare cultuurgrond.

Nadere informatie over de voorwaarden kunt u lezen in de pachtovereenkomst welke u vindt in hoofdstuk 5 van deze brochure.

Afstandscriterium:

Er geldt een afstandscriterium van 10 kilometer (zie ook inschrijfvoorwaarden “Artikel 1, lid 4”).

Aanvaarding:

Het pachtobject wordt opgeleverd in de huidige staat.

Meest gestelde vragen

  1. Moet ik mijn bod uitbrengen per hectare of per object?
  2. Ik heb geboden op een object. Kan ik ergens mijn biedingen inzien?
  3. Ik heb ingeschreven op een object, maar ik krijg geen bevestigingsmail. Wat kan er aan de hand zijn?
  4. Welke kosten komen voor mij als inschrijver nog bovenop de pachtprijs?
  5. Mag een pachtobject dat op moment van inschrijving grasland is, gescheurd worden?
  6. Ik heb een vraag over de mogelijke mestplaatsing van een object. Bij wie moet ik dan zijn?
  7. Hoe wordt het afstandscriterium gehanteerd?

Vragen over dit object?

Neem contact op met het Provincieloket van provincie Gelderland via tel.nr.: 026 - 359 9999

Vragen over Pachtgrond.nu

Heeft u vragen over het gebruik van pachtgrond.nu? Neem contact op of bekijk de meest gestelde vragen

Kadastrale gegevens

Burgerlijke gemeente

Perceel

Oppervlakte

Straat

Plaats

Groesbeek

MLG00A 05520G0000

0,7988

RYNDIJK

MILLINGEN AD RYN

Groesbeek

MLG00A 03970G0000

1,2780

RYNDIJK

MILLINGEN AD RYN

 

Totaal groot:

2,0768

hectare

 

 

Detail kaarten

Kaartbeeld vergroten Uitleg kaart

Uitleg gebruik interactieve kaart

Op de detailkaart wordt het aangeboden object weergegeven. Via de knop kunt u de kadastrale kaart, bodemkaart, of “gebruik 2017” aan- of uitvinken. De gegevens van de “gebruik 2017” kaart zijn afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De kadastrale kaart staat automatisch aangevinkt. Klikt u in de kaart op het object dan verschijnt er meer informatie, zoals de kadastrale gegevens, bodemgegevens en het gebruik van het object in 2017.

Met deze knop kunt de oppervlakte meten of de afstand van het object tot u bedrijf.
Met deze knop linksboven in de kaart kunt u in- of uitzoomen.
Met deze knop kunt u het kaartbeeld snel verplaatsen naar uw eigen locatie, waarna u bijvoorbeeld gemakkelijk de afstand van uw bedrijf tot het object kunt meten. Wilt u een groter kaartbeeld? Klik dan boven de kaart op de knop “Kaartbeeld vergroten”.

Via de knop 'inschrijven' kunt u een inschrijving doen op dit object. Zorg dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Voorwaarden Inschrijven