SBB 169764

Lingedijk Acquoy

Inschrijven

Startdatum

20-11-2023 11:35

Sluitingsdatum

05-12-2023 14:00

De inschrijving op dit object is nu gestart.

Objectnummer
169764
Oppervlakte
13.9389 Ha
Grondsoort
Klei
Voorvrucht
Gras (2023)
Gebruiksbeperkingen
N1002, N1202

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.

Vragen over Pachtgrond.nu?

Neem contact op of bekijk de meestgestelde vragen

Algemeen

In pacht aangeboden object Natuurgrasland N10.02 & N12.02, nabij Lingedijk te Acquoy.

Kadastrale gegevens/voorvrucht

Burgelijke gemeente Perceel Oppervlakte (ha) Voorvrucht
West Betuwe DEI00 P 98 ged. 2.8239
  • Gras (2023)
West Betuwe BEE03 L 446 ged. 6.6125
  • Gras (2023)
West Betuwe BEE03 L 447 ged. 0.5738
  • Gras (2023)
West Betuwe BEE03 L 448 ged. 2.9047
  • Gras (2023)
West Betuwe BEE03 L 449 1.0240
  • Gras (2023)

Totaal oppervlakte 13.9389 Ha

Grondsoort

De grondsoort bestaat uit Klei.

Type gebruik

Het object dient als Natuurgrasland N10.02 & N12.02 te worden gebruikt.

Pachtperiode

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2024 en lopende tot 1 januari 2025.

Aanvaarding

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst. Pachter aanvaardt het object inclusief eventuele ziekten en/of aaltjes of anderszins.

Overige informatie

1. De mogelijkheid tot verlenging van de pachtperiode voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1.

2. Staatsbosbeheer werkt graag samen met natuurinclusieve boeren die zich niet alleen inzetten voor de natuurwaarden op de gepachte grond, maar ook op hun eigen grond en daarmee de rest van hun bedrijf. Omdat deze boeren hun gehele eigen bedrijfsvoering natuurinclusief maken, willen wij hen ondersteunen door twaalfjarige contracten af te sluiten. Zo zetten wij ons in voor meer natuurinclusieve landbouw (NIL) en leveren we samen met de pachters een bijdrage aan de transitie van de landbouw. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u belangstelling heeft voor NIL. De eventueel getoonde belangstelling wordt niet meegenomen bij de toewijzing.

Bijzonderheden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Vochtig hooiland (N1002)

  • De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N10.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Kruiden en faunarijk grasland (N1202)

  • De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Download de voorwaarden om offline door te nemen

SBB 169764 - Lingedijk, Acquoy, West Betuwe, Gelderland