SBB 169801

Waaldijk Dreumel

Fase gesloten

Startdatum

20-11-2023 11:35

Sluitingsdatum

05-12-2023 14:00

Objectnummer
169801
Oppervlakte
36.1332 Ha
Grondsoort
Klei
Voorvrucht
Gras
Gebruiksbeperkingen
BPG, N1202

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.

Vragen over Pachtgrond.nu?

Neem contact op of bekijk de meestgestelde vragen

Algemeen

In pacht aangeboden object Natuurgrasland N12.02, nabij Waaldijk te Dreumel.

Kadastrale gegevens/voorvrucht

Burgelijke gemeente Perceel Oppervlakte (ha) Voorvrucht
West Maas en Waal DML02 I 188 ged. 0.3991
 • Gras
West Maas en Waal DML02 I 208 ged. 9.4782
 • Gras
West Maas en Waal DML02 I 214 ged. 3.2727
 • Gras
West Maas en Waal DML02 I 215 ged. 17.4725
 • Gras
West Maas en Waal DML02 I 216 ged. 0.0818
 • Gras
West Maas en Waal DML02 I 220 ged. 1.2084
 • Gras
West Maas en Waal DML02 I 245 3.4655
 • Gras
West Maas en Waal WML00 M 24 0.3820
 • Gras
West Maas en Waal WML00 M 30 0.3730
 • Gras

Totaal oppervlakte 36.1332 Ha

Grondsoort

De grondsoort bestaat uit Klei.

Type gebruik

Het object dient als Natuurgrasland N12.02 te worden gebruikt.

Pachtperiode

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 januari 2024 en lopende tot 1 januari 2025.

Aanvaarding

Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.

Overige informatie

1. De mogelijkheid tot verlenging van de pachtperiode voor maximaal 1 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 2 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1.

2. Staatsbosbeheer werkt graag samen met natuurinclusieve boeren die zich niet alleen inzetten voor de natuurwaarden op de gepachte grond, maar ook op hun eigen grond en daarmee de rest van hun bedrijf. Omdat deze boeren hun gehele eigen bedrijfsvoering natuurinclusief maken, willen wij hen ondersteunen door twaalfjarige contracten af te sluiten. Zo zetten wij ons in voor meer natuurinclusieve landbouw (NIL) en leveren we samen met de pachters een bijdrage aan de transitie van de landbouw. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u belangstelling heeft voor NIL. De eventueel getoonde belangstelling wordt niet meegenomen bij de toewijzing.

Na de gunning aan de hoogst scorende en de afhandeling van bijgevoegde pachtovereenkomst zal in het geval er belangstelling is aangegeven voor NIL, worden onderzocht of de pachter kan en wil voldoen aan de NIL-voorwaarden. Vervolgens kan het pachtcontract gedurende de looptijd worden omgezet naar een 12-jarige pachtovereenkomst en een bijbehorende samenwerkingsovereenkomst.

3. De minimale inschrijfprijs voor dit pachtobject bedraagt € 150 per hectare/per jaar.

Bijzonderheden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Binnen projectgebied (BPG)

 • De pachtgrond bevind zich binnen projectgebied waarvoor onderzoekswerkzaamheden kunnen plaatsvinden op het gepachte.

Kruiden en faunarijk grasland (N1202)

 • De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Download de voorwaarden om offline door te nemen

SBB 169801 - Waaldijk , Dreumel, West Maas en Waal, Gelderland