SBB 46384

Lindtsedijk Zwijndrecht

Fase gesloten

Startdatum

05-03-2024 12:00

Sluitingsdatum

19-03-2024 14:00

Objectnummer
46384
Oppervlakte
9.5282 Ha
Grondsoort
Veen en Klei
Voorvrucht
Gras
Gebruiksbeperkingen
RECREATIESCHAP

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.

Vragen over Pachtgrond.nu?

Neem contact op of bekijk de meestgestelde vragen

Algemeen

In pacht aangeboden object Grasland, nabij Lindtsedijk te Zwijndrecht.

Kadastrale gegevens/voorvrucht

Burgelijke gemeente Perceel Oppervlakte (ha) Voorvrucht
Zwijndrecht HJD00 B 1446 ged. 1.6137
  • Gras
Zwijndrecht HJD00 B 1542 ged. 0.0088
  • Gras
Zwijndrecht HJD00 B 1624 ged. 6.7843
  • Gras
Zwijndrecht HJD00 B 1539 0.0483
  • Gras
Zwijndrecht ZTD01 D 192 ged. 0.4509
  • Gras
Zwijndrecht ZTD01 D 6520 ged. 0.1171
  • Gras
Zwijndrecht ZTD01 D 6586 ged. 0.5051
  • Gras

Totaal oppervlakte 9.5282 Ha

Grondsoort

De grondsoort bestaat uit Veen en Klei.

Type gebruik

Het object dient als Grasland te worden gebruikt.

Pachtperiode

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 maart 2024 en lopende tot 1 maart 2025.

Aanvaarding

Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.

Overige informatie

1.  De mogelijkheid tot verlenging van de pachtperiode voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1.

2.  De minimale inschrijfprijs voor dit pachtobject bedraagt € 100,00 per hectare/per jaar.

Bijzonderheden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Recreatiegebied (RECREATIESCHAP)

  • De verpachte ondergrond is of maakt deel uit van een recreatiegebied waar het recreatieschap natuur- en recreatiewaarde bevorderd. In verband met deze doelen zijn in de bijgesloten pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het gebruik.

Documenten

Download de voorwaarden om offline door te nemen

SBB 46384 - Lindtsedijk, Zwijndrecht, Zwijndrecht, Zuid-Holland