SBB 170788

Ellegoorsestraat Doetinchem

Fase gesloten

Startdatum

09-04-2024 14:30

Sluitingsdatum

23-04-2024 14:00

Objectnummer
170788
Oppervlakte
5.4558 Ha
Grondsoort
Zand
Voorvrucht
Bouwland
Gebruiksbeperkingen
S098

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.

Vragen over Pachtgrond.nu?

Neem contact op of bekijk de meestgestelde vragen

Algemeen

In pacht aangeboden object Natuurakker, nabij Ellegoorsestraat te Doetinchem.

Kadastrale gegevens/voorvrucht

Burgelijke gemeente Perceel Oppervlakte (ha) Voorvrucht
Doetinchem DTC01 K 1128 ged. 5.4558
  • Bouwland

Totaal oppervlakte 5.4558 Ha

Grondsoort

De grondsoort bestaat uit Zand.

Type gebruik

Het object dient als Natuurakker te worden gebruikt.

Pachtperiode

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 mei 2024 en lopende tot 1 mei 2025.

Aanvaarding

Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.

Overige informatie

1.  Staatsbosbeheer werkt graag samen met natuurinclusieve boeren die zich niet alleen inzetten voor de natuurwaarden op de gepachte grond, maar ook op hun eigen grond en daarmee de rest van hun bedrijf. Omdat deze boeren hun gehele eigen bedrijfsvoering natuurinclusief maken, willen wij hen ondersteunen door twaalfjarige contracten af te sluiten. Zo zetten wij ons in voor meer natuurinclusieve landbouw (NIL) en leveren we samen met de pachters een bijdrage aan de transitie van de landbouw. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u belangstelling heeft voor NIL. De eventueel getoonde belangstelling wordt niet meegenomen bij de toewijzing.

Na de gunning aan de hoogst scorende en de afhandeling van bijgevoegde pachtovereenkomst zal in het geval er belangstelling is aangegeven voor NIL, worden onderzocht of de pachter kan en wil voldoen aan de NIL-voorwaarden. Vervolgens kan het pachtcontract gedurende de looptijd worden omgezet naar een 12-jarige pachtovereenkomst en een bijbehorende samenwerkingsovereenkomst.

2.  In afwijking van art. 1 lid 3 van de inschrijvingsvoorwaarden volgt er uitsluiting als de inschrijver verder dan 5 km, hemelsbreed, van het pachtobject is gevestigd.

Bijzonderheden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Overig (S098)

  • De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (S0.98) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Download de voorwaarden om offline door te nemen

SBB 170788 - Ellegoorsestraat, Doetinchem, Doetinchem, Gelderland