SBB 169850

Windgat Etten-Leur

Fase gesloten

Startdatum

09-04-2024 14:30

Sluitingsdatum

23-04-2024 14:00

Objectnummer
169850
Oppervlakte
12.5048 Ha
Grondsoort
Veen Klei en Zand
Voorvrucht
Gras
Gebruiksbeperkingen
N1202

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u mailen naar pacht@staatsbosbeheer.nl met vermelding van het objectnummer.

Vragen over Pachtgrond.nu?

Neem contact op of bekijk de meestgestelde vragen

Algemeen

In pacht aangeboden object Natuurgrasland N12.02, nabij Windgat te Etten-Leur.

Kadastrale gegevens/voorvrucht

Burgelijke gemeente Perceel Oppervlakte (ha) Voorvrucht
Etten-Leur ETN01 O 1045 2.4557
  • Gras
Etten-Leur ETN01 O 1048 ged. 7.0895
  • Gras
Etten-Leur ETN01 O 1060 ged. 1.4747
  • Gras
Etten-Leur ETN01 O 144 1.4849
  • Gras

Totaal oppervlakte 12.5048 Ha

Grondsoort

De grondsoort bestaat uit Veen, Klei en Zand.

Type gebruik

Het object dient als Natuurgrasland N12.02 te worden gebruikt.

Pachtperiode

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 1 jaar, ingaande op 1 mei 2024 en lopende tot 1 mei 2025.

Aanvaarding

Het pachtobject wordt aanvaard in de feitelijke staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.

Overige informatie

1.  De mogelijkheid tot verlenging van de pachtperiode voor maximaal 5 keer één jaar, zodat de totale pachttermijn niet langer zal zijn dan 6 jaar, zie pachtovereenkomst artikel 1.

2. Staatsbosbeheer werkt graag samen met natuurinclusieve boeren die zich niet alleen inzetten voor de natuurwaarden op de gepachte grond, maar ook op hun eigen grond en daarmee de rest van hun bedrijf. Omdat deze boeren hun gehele eigen bedrijfsvoering natuurinclusief maken, willen wij hen ondersteunen door twaalfjarige contracten af te sluiten. Zo zetten wij ons in voor meer natuurinclusieve landbouw (NIL) en leveren we samen met de pachters een bijdrage aan de transitie van de landbouw. Bij de inschrijving kunt u aangeven of u belangstelling heeft voor NIL. De eventueel getoonde belangstelling wordt niet meegenomen bij de toewijzing.

Na de gunning aan de hoogst scorende en de afhandeling van bijgevoegde pachtovereenkomst zal in het geval er belangstelling is aangegeven voor NIL, worden onderzocht of de pachter kan en wil voldoen aan de NIL-voorwaarden. Vervolgens kan het pachtcontract gedurende de looptijd worden omgezet naar een 12-jarige pachtovereenkomst en een bijbehorende samenwerkingsovereenkomst.

Bijzonderheden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Kruiden en faunarijk grasland (N1202)

  • De verpachte grond is, of maakt onderdeel uit van een natuurterrein waar Staatsbosbeheer overeenkomstig vastgesteld overheidsbeleid een beheertype (N12.02) natuur ontwikkelt en/of in stand houdt, zoals in de bijgesloten pachtovereenkomst nader wordt aangeduid. In verband hiermee zijn in deze pachtovereenkomst specifieke voorwaarden geformuleerd ten aanzien van het agrarisch gebruik.

Download de voorwaarden om offline door te nemen

SBB 169850 - Windgat, Etten-Leur, Etten-Leur, Noord-Brabant