PNH 83

Polderweg Hippolytushoef

Fase gesloten

Startdatum

20-06-2024 14:00

Sluitingsdatum

02-07-2024 14:00

Objectnummer
83
Oppervlakte
12.8149 Ha
Grondsoort
Klei
Voorvrucht
Zie bijzonderheden
Gebruiksbeperkingen
I2

Vragen over dit object?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de sector grond van de provincie Noord-Holland. Zij zijn bereikbaar op nummer 023-5143658

Vragen over Pachtgrond.nu?

Neem contact op of bekijk de meestgestelde vragen

Algemeen

In pacht aangeboden object Bouwland, nabij Polderweg te Hippolytushoef.

Kadastrale gegevens/voorvrucht

Burgelijke gemeente Perceel Oppervlakte (ha) Voorvrucht
Hollands Kroon P8 WRG01H 447 D2 12.8149
  • Zie bijzonderheden

Totaal oppervlakte 12.8149 Ha

Grondsoort

De grondsoort bestaat uit Klei.

Type gebruik

Het object dient als Bouwland te worden gebruikt.

Pachtperiode

De grond wordt in geliberaliseerde pacht aangeboden voor een periode van 6 jaar, ingaande op 1 november 2024 en lopende tot 1 november 2030.

Aanvaarding

Het pachtobject ontvangt u in de staat waarin het object zich bevindt ten tijde van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst. Pachter aanvaardt het object inclusief eventuele ziekten en/of aaltjes of anderszins.

Overige informatie

8 ha gedraineerd in 2020 h.o.h. 10 mtr.  met drainagezand in sleuf

4 ha gedraineerd in 2021 h.o.h. 10 mtr met drainagezand in sleuf.

Perceel heeft natte plekken

Voorvrucht:

P8 WRG01H 447 D2: 8 ha zomergerst en 4 ha aardappelen

Bijzonderheden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing:

Bouwland I2 (I2)

  • Bouwland
  • De pachter is verplicht het bouwland naar goed landbouwkundig gebruik te bewerken, te bemesten, in te zaaien dan wel te beplanten, tenzij anders omschreven in het hierna bepaalde.
  • Pachter zal ervoor zorgdragen, dat het organische stofgehalte van het land niet vermindert en ter voorkoming daarvan een regelmatige bemesting toepassen met organische stof, dan wel met een groenbemester.
  • Pachter zal het bouwland vrijhouden van schadelijke gewassen; pachter zal een zo gezond mogelijk vruchtopvolgingstelsel toepassen.
  • Percelen buiten begrenzing Natuurnetwerk Nederland; bouwland:
  • -    Gebruik van glyfosaat is niet toegestaan. Toepassing is alleen mogelijk na toestemming van verpachter.
  • -     Overige bestrijdingsmiddelen en bemesting zijn toegestaan, maar er dient een mest- en spuitvrije strook langs de schouwsloten te worden aangebracht van 3 meter gemeten vanaf de insteek van de sloot bovenop de verplichte 50 cm mest- en spuitvrije zone. Voor bouwland groter dan 5 ha dient een strook van 6 meter aangehouden te worden, beginnende 50 cm uit de insteek van de sloot. Als door een andere overheid een bredere strook is voorgeschreven dan is de bredere strook van toepassing. Als door een andere overheid een bredere strook is voorgeschreven dan is de bredere strook van toepassing. 
  • -    Er geldt een verplichting tot het inzaaien met een inheems bloemrijk kruidenmengsel in de mest- en spuitvrije strook.
  • -     De pachter van bouwland dient voor de aanvang van de pachtovereenkomst een bouwplan in ter afstemming met de verpachter. De verpachter behoudt zich het recht voor om het ingediende bouwplan voor aanvang van de pachtovereenkomst af te wijzen als dit een negatief effect kan hebben op de bodemkwaliteit.  

Download de voorwaarden om offline door te nemen

PNH 83 - Polderweg, Hippolytushoef, Hollands Kroon, Noord-Holland